ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ประกาศผู้ชนะการเแลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุดกับแบตเตอรี่ใหม่ โดยวิธรสอบราคา    ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีจัดหา ( กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ ) รวม ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.อำนวยความสะดวกในการดำเนินการแจกจ่ายอาวุธประจำกายและอาวุธประจำหน่วย (สป.สาย พธ.) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.พยาบาล ๔x๔ แบบ ๕๑ (๔ เปล) และชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๑A, ๕๑B จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.อำนวยความสะดวกในการดำเนินการแจกจ่ายอาวุธประจำกายและอาวุธประจำหน่วย (สป.สาย สพ.) โดยวิธีคัดเลือก     ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ x ๔๕ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ M๒๐๐ จำนวน ๖,๙๐๘,๑๙๗ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.อำนวยความสะดวกในการดำเนินการแจกจ่ายอาวุธประจำกายและอาวุธประจำหน่วย (สป.สาย พธ.) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.อำนวยความสะดวกในการดำเนินการแจกจ่ายอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำหน่วย (สป.สาย ช., สาย พธ., และ สาย ยย.) จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถยนต์ ยี่ห้อ continental หรือ ยางนอกรถยนต์ ยี่ห้อ michelin ขนาด ๓๖๕/๘๐ R๒๐ จำนวน ๒๐ EA โดยวิธีคัดเลือก    ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดกะเทาะเกราะ - ส่องวิถี จำนวน ๗๕๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรถยนต์ยุทธวิธีเบาชนิดพยาบาล (๔ เปล) จำนวน ๔๘ คัน (รวม ๓ แผนงาน) โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.อำนวยความสะดวกในการดำเนินการแจกจ่ายอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำหน่วย (สป.สาย สพ.) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
15 ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบต่างๆ เพื่อซ่อมสร้าง รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบควบคุมไฟฟ้า รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๑ ระบบ    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง จำนวน ๑๕๑ รายการ    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดในกรณีคาดไม่ถึง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดในกรณีคาดไม่ถึง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการจ้างการตรวจสอบเครื่องตรวจจับสารเสพติด อาวุธ และวัตถุระเบิด (GT๒๐๐) จำนวน ๓๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ ๐๐ (SG) รวม ๒ แผนงาน จำนวน ๑๘,๐๕๗ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ ๐๐ (SG) จำนวน ๔,๕๙๘ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ ๐๐ (SG) รวม ๒ แผน จำนวน ๒๓,๐๕๕ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือพิเศษ (Tooling Punch - Die ) สำหรับงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M ๘๕๕ รวม ๒๕๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัตถุดิบหลักเพื่อผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M ๘๕๕ (ทองเหลืองแผ่นสำหรับทำจอกปลอกกระสุนและอื่นๆ) รวม ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่สำหรับผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M ๘๕๕ จำนวน ๒๒,๓๖๐ กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก ( กระบี่สั้น นนร. และพระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง ๙ นิ้ว ) รวม ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังปืนใหญ่ลากจูง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร และปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดอุปกรณ์รมดำและฟอสเฟต หมายเลข ๙๑๓ และอื่นๆ รวม ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอุโมงค์ยิงปืน เอช.เค. ๓๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก     ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับช่วยผลิตกระสุนปืน เล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M ๘๕๕ (น้ำยาทำความสะอาดโลหะแบบที่ ๑ และอื่นๆ) รวม ๓๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (หน้ากากป้องกันละอองสีชนิดเปลี่ยนไส้กรองได้ และอื่นๆ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (หน้ากากป้องกันละอองสีชนิดเปลี่ยนไส้กรองได้ และอื่นๆ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
36 ประกาศกองทัพบก โดย กรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ x ๕๑ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา M๘๐ - ส่องวิถี M๖๒ สาย จำนวน ๒๔,๐๐๐ สาย (๒,๔๐๐,๐๐๐ นัด) โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักสำ หรับผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ( ทองเหลืองทำ ชิ้นส่วนกระสุนปืน (ใช้ในการผลิตจอกชนวนใช้กับกระสุน ๕.๕๖ มิลลิเมตร) และอื่นๆ ) รวม ๓๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS ( แผนงานที่ ๑ ) จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำ นักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M ๘๕๕ (หมึกสำ หรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ ) รวม ๕๘ รายการ โดย วิธีคัดเลือก    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ ชุด    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
42 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
43 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
44 ประการศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตั้งศูนย์ล้อ เครื่องหมายการค้า BEISSBARTH รุ่น ML - 5000 TECH หมายเลขเครื่อง ๕-/๐๓๐๗๒ จำนวน ๑ เครื่อง     ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ ( Ethyl Alcohol ) จำนวน ๒๐ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ ๒ หมายเลข C 5/6 และเครื่องอื่นๆ รวม ๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลังเหล็กบรรจุสิ่งอุปกรณ์ แบบที่ ๑ จำ นวน ๑๗๐ ลัง โดยวิธีคั ดเลือก    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้ากระดาษ จำนวน ๓,๕๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN-๔๕ A๑ จำนวน ๓๗ รายการ    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่สำหรับ ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดซ้อมรบ จำนวน ๒,๗๓๒ กก. โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี