ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลาก ขนาด ๕ ตัน สแกนเนีย จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ความจุ ๑๒๐ แอมแปร์ - ชั่วโมง จำนวน ๑๕ หม้อ     ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔๘ รายการ     ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๐ เครื่อง รวม ๑๒ รายการ    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์และน้ำยาเคลือบท่อไอเสียชนิดทนความร้อน (สีบรอนซ์) จำนวน ๒ รายการ     ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน TATA จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยางใน, O-RING และยางกันขอบ สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๖ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔๗ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมสร้างรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของรถพ่วงบรรทุกน้ำ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน จำนวน ๑๔ คัน รวม ๘๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๓๐ คัน รวม ๑๑๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย ( FILTER AIR 24*12*2 CARDBOARD ฯ และ ขดลวดทำความร้อน) รวม ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ด้ามปืนเล็กยาวM๑๖ (ชนิด ๒ Cavities) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
565 ซื้อยางนอกและยางใน ขนาด 9.00R20 จำนวน ๒ รายการ    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
566 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL-PRF-46170 E จำนวน ๑ รายการ     ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
567 วัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN-45 จำนวน ๓๓ รายการ     ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
569 จ้างผลิตแม่พิมพ์ปั๊มแผ่นอะลูมิเนียมในประกับรองมือ ปืนเล็กยาว M๑๖ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (ทินเนอร์สำหรับสีพ่นฯ และอื่นๆ) รวม ๖๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
571 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อยางใน และ O – RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔ รายการ    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการซ่อมดาบทหารม้ากระบังกลมฝักพร้อม (สกรูหัวผ่าเกลียวตลอดฯ และอื่นๆ ) รวม ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเครื่องจักรผลิตหัวช้างเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (ปูนสำหรับงานหล่อหัวช้างและอื่นๆ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ ( ETHYL ALCOHOL ) ( บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๔ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการซ่อมกระบี่นายทหาร (ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบ และอื่นๆ) รวม ๗๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถังบรรจุน้ำ ขนาด ๔๐๐ แกลลอน ของรถพ่วงบรรทุกน้ำ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน จำนวน ๑๔ ถัง     ๘ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สป. สาย สพ. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่าง ๆ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๘ กันยายน ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน 1 รายการ (8 ชนิดรถ)    ๗ กันยายน ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
581 ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๗ กันยายน ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
583 ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมรถพ่วงบรรทุกน้ำ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน จำนวน ๑๖ รายการ     ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
584 ซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN–45 จำนวน ๑๑ รายการ     ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
585 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมสิ่งอุปกรณ์ (รถโดยสารขนาดเล็กและอื่นๆ) รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (ปากกาลูกลื่นและอื่นๆ) รวม 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุซ่อมแซมห้องสุขา (พัดลมระบายอากาศและอื่นๆ) รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดในกรณีคาดไม่ถึง (Harddisk ๔ TB สำหรับเครื่องบันทึกภาพ (ST๔๐๐๐)) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ กันยายน ๒๕๖๕ นางศิริรัตน์  ขำศรี
590 ประกาศผู้ชนะการเแลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุดกับแบตเตอรี่ใหม่ โดยวิธีสอบราคา    ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (กคย.สพ.ทบ.) (สป. สาย ช. และ พธ.) จำนวน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการเตรียมดำเนินการเคลื่อนย้าย สป. เพื่อนำมาเก็บรักษา ณ กคย.สพ.ทบ. (สป. สาย ยย.) (ไม้แปรรูปฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของรถถังหลักVT๔ จำนวน ๑๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของกล้องพลขับกลางคืน ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๐ กล้อง รวม ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการเตรียมดำเนินการเคลื่อนย้าย สป. เพื่อนำมาเก็บรักษา ณ กคย.สพ.ทบ. (สป. สาย พธ., สาย ช. และ สาย ยย.) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางศิริรัตน์  ขำศรี
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการเตรียมดำเนินการเคลื่อนย้าย สป. เพื่อนำมาเก็บรักษา ณ กคย.สพ.ทบ. (สป. สาย สพ.) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางศิริรัตน์  ขำศรี
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดในกรณีคาดไม่ถึง (GIGABIT POE SWITCH ๑๖ Port (GS-PoE ๑๖) จำนวน ๕๐ EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถถังหลัก แบบ ๕๗ T-๘๔ Oplot จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่งสำหรับ ปก.๓๘ ( MAG ๕๘ ) จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล