ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน แบบ OPEN END โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
1402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
1403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลซ. เรมิงตัน 870 รวม 44 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
1404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยางนอก-ยางใน ชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 8 รายการ    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจวัดสารแบบไดโอดแอเรย์ (Diode Array Detector) ของเครื่องตรวจความถาวรของดินส่งกระสุนและวัตถุระเบิด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถปฎิบัติการตรวจค้นบุคคลและวัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
1407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗x๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี สาย (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M ๑๕ A ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
1408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมพ่นสีพรางอินฟราเรด ป้องกันการตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการสะท้อนคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (NEAR IR) สำหรับยุทโธปกรณ์ สาย สพ. (รถสายพานลำเลียงพล ๓๐ แบบ ๘๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 106 คัน    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ ๐๐ (SG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
1410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สป. เพื่อผลิตดาบปลายปืน M๙ พร้อมฝักดาบสีดำ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ( เหล็กกล้าสำหรับเป็นแหนบฯ และอื่นๆ ) รวม ๑๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ ( เหล็กกล้าเส้นกลมและอื่นๆ ) รวม ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้้อเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้งอาคารคลัง สป.๕ คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องแต่งกายสำหรับช่างซ่อม สนับสนุนงานซ่อม แท่นปืนใหญ่โบราณ สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ( ชุดปฏิบัติงานช่างทั่วไป และอื่น ๆ ) รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
1414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้น นายพล ( กระบี่พร้อมฝักฯ และกล่องบรรจุฐานทำด้วยไม้สัก จำนวน ๒๖๘ ชุด ) รวม ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้น นายพล ( กระบี่พร้อมฝักฯ และกล่องบรรจุฐานทำด้วยไม้สัก จำนวน ๒๖๘ ชุด ) รวม ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัตถุดิบหลักเพื่อผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ ( วัสดุโกลนลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ และ ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๑, เอ ๒ ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องเล็งพาโนรามิค สำหรับปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร จำนวน ๖ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
1418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยเล็งและอุปกรณ์ชี้เป้าด้วยแสงเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๔ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
1419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา เอ็ม ๑๙๓ ที่ใช้ในการผลิต และสนับสนุนการผลิตในกรณีเร่งด่วน ( เกจวัดความดันแก๊สและอื่นๆ ) รวม ๑๓ รายการ    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.5 ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ จำนวน 3 หน่วย รวม 39 คลัง พื้นที่รวม 37,557 ตร.ม.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การแลกเปลี่ยนโครงยางนอกรถยนต์ชำรุด กับยางนอกรถยนต์ใหม่ (ขนาด ๗.๕๐ – ๑๖ ดอกยางไม่กำหนดทิศทาง ๘ ชั้นผ้าใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสป. สำหรับใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม. (ซ้อมรบ) สนับสนุน สพ.ทอ. จำนวน ๕๐๐ นัด ( ดินประสิวฯ และอื่นๆ ) รวม ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโครงหลังคากันลมสำหรับติดตั้งบน รยบ.ขนาด ๓/๔ ตัน M๓๗ B๑ จำนวน ๑๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กันยายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1424 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุประกอบยางนอกรถยนต์ สนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๑๐ ขนาด รวม ๘,๗๖๓ เส้น (จำนวน ๑๐ รายการ) โดยวิธีคัดเลือก    ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๖ กันยายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ. เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑๖๐ EA โดยวิธีคัดเลือก    ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
1427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
1428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่๑) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๕ กันยายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ. กึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ Glock จำนวน ๑๐๐ กระบอก    ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
1430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สำหรับการปฎิบัติการในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง (MOUT) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิต/ประกอบ รยบ.ขนาดเบา 4x4 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๔ กันยายน ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
1432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปนร.๕๒ ขนาด ๑๕๕ มม.อจ.ล้อยาง (CAESAR) จำนวน ๗๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
1433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหา สป. เพื่อผลิตชนวนท้าย ก.ปพ. ขนาด ๓๘ นิ้ว ปล่อยตัวนักกีฬา จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ ชนวน (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุน ก.ปพ .๓๘ นิ้ว และอื่นๆ) รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหา สป. เพื่อผลิต ก.ปพ. ขนาด .๓๘ นิ้ว ปล่อยตัวนักกีฬา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ นัด (กรดกำมะถัน และอื่นๆ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำลายสารพิษ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานและ สป.๓ เพื่อสนับสนุนการผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ ( กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๘ รายการ    ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒ ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
1438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
1439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งให้กับอาคารคลัง สป.๕ คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ ( แผนงานที่ ๒ ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
1441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี แบบที่ ๑ จำนวน ๖๔ คัน    ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์จัดเก็บและเคลื่อนย้ายกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๗๗๒ ชุด    ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๕๐ EA โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
1444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.สรสริน  แสงสุชล
1445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
1446 จ้างทำลายสารพิษ จำนวน 1 งาน    ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
1447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องรวมปากปลอก หมายเลข C๕/๕๓, เครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ ๓ หมายเลข C๕/๙ และเครื่องพิมพ์ตัวอักษรบนกระสุน หมายเลข P๕/๔ รวม ๓ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก     ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
1448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดลมไฟฟ้า หมายเลข M ๗๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป. เพื่อผลิตพระแสงกระบี่ในการเตรียมการทูลเกล้าฯ ( ลวดพันด้ามกระบี่ชนิดทองคำขาว และอื่นๆ ) รวม ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปก. ขนาด ๗.๖๒ มม. เอ็มจี ๓ รวม ๙๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี