ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.อำนวยความสะดวกในการดำเนินการแจกจ่ายอาวุธประจำกายและอาวุธประจำหน่วย (สป.สาย สพ.) โดยวิธีคัดเลือก     ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ x ๔๕ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ M๒๐๐ จำนวน ๖,๙๐๘,๑๙๗ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.อำนวยความสะดวกในการดำเนินการแจกจ่ายอาวุธประจำกายและอาวุธประจำหน่วย (สป.สาย พธ.) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.อำนวยความสะดวกในการดำเนินการแจกจ่ายอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำหน่วย (สป.สาย ช., สาย พธ., และ สาย ยย.) จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถยนต์ ยี่ห้อ continental หรือ ยางนอกรถยนต์ ยี่ห้อ michelin ขนาด ๓๖๕/๘๐ R๒๐ จำนวน ๒๐ EA โดยวิธีคัดเลือก    ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดกะเทาะเกราะ - ส่องวิถี จำนวน ๗๕๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรถยนต์ยุทธวิธีเบาชนิดพยาบาล (๔ เปล) จำนวน ๔๘ คัน (รวม ๓ แผนงาน) โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.อำนวยความสะดวกในการดำเนินการแจกจ่ายอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำหน่วย (สป.สาย สพ.) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
711 ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบต่างๆ เพื่อซ่อมสร้าง รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบควบคุมไฟฟ้า รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๑ ระบบ    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง จำนวน ๑๕๑ รายการ    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดในกรณีคาดไม่ถึง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดในกรณีคาดไม่ถึง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการจ้างการตรวจสอบเครื่องตรวจจับสารเสพติด อาวุธ และวัตถุระเบิด (GT๒๐๐) จำนวน ๓๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ ๐๐ (SG) รวม ๒ แผนงาน จำนวน ๑๘,๐๕๗ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ ๐๐ (SG) จำนวน ๔,๕๙๘ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ ๐๐ (SG) รวม ๒ แผน จำนวน ๒๓,๐๕๕ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือพิเศษ (Tooling Punch - Die ) สำหรับงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M ๘๕๕ รวม ๒๕๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัตถุดิบหลักเพื่อผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M ๘๕๕ (ทองเหลืองแผ่นสำหรับทำจอกปลอกกระสุนและอื่นๆ) รวม ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่สำหรับผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M ๘๕๕ จำนวน ๒๒,๓๖๐ กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก ( กระบี่สั้น นนร. และพระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง ๙ นิ้ว ) รวม ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังปืนใหญ่ลากจูง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร และปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดอุปกรณ์รมดำและฟอสเฟต หมายเลข ๙๑๓ และอื่นๆ รวม ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอุโมงค์ยิงปืน เอช.เค. ๓๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก     ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับช่วยผลิตกระสุนปืน เล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M ๘๕๕ (น้ำยาทำความสะอาดโลหะแบบที่ ๑ และอื่นๆ) รวม ๓๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (หน้ากากป้องกันละอองสีชนิดเปลี่ยนไส้กรองได้ และอื่นๆ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (หน้ากากป้องกันละอองสีชนิดเปลี่ยนไส้กรองได้ และอื่นๆ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
732 ประกาศกองทัพบก โดย กรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ x ๕๑ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา M๘๐ - ส่องวิถี M๖๒ สาย จำนวน ๒๔,๐๐๐ สาย (๒,๔๐๐,๐๐๐ นัด) โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักสำ หรับผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ( ทองเหลืองทำ ชิ้นส่วนกระสุนปืน (ใช้ในการผลิตจอกชนวนใช้กับกระสุน ๕.๕๖ มิลลิเมตร) และอื่นๆ ) รวม ๓๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS ( แผนงานที่ ๑ ) จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำ นักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M ๘๕๕ (หมึกสำ หรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ ) รวม ๕๘ รายการ โดย วิธีคัดเลือก    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ ชุด    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
738 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
739 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
740 ประการศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตั้งศูนย์ล้อ เครื่องหมายการค้า BEISSBARTH รุ่น ML - 5000 TECH หมายเลขเครื่อง ๕-/๐๓๐๗๒ จำนวน ๑ เครื่อง     ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ ( Ethyl Alcohol ) จำนวน ๒๐ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ ๒ หมายเลข C 5/6 และเครื่องอื่นๆ รวม ๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลังเหล็กบรรจุสิ่งอุปกรณ์ แบบที่ ๑ จำ นวน ๑๗๐ ลัง โดยวิธีคั ดเลือก    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้ากระดาษ จำนวน ๓,๕๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN-๔๕ A๑ จำนวน ๓๗ รายการ    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่สำหรับ ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดซ้อมรบ จำนวน ๒,๗๓๒ กก. โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( เหล็กกล้าสำหรับผลิตลำกล้องฯ และอื่นๆ) รวม ๒๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย ( ทองเหลืองแท่งและอื่นๆ ) รวม ๒๐๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๒๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 ให้เป็นแบบ M35 A2I จำนวน ๒๕๙ คัน รวม ๘๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา