ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028 A มีกว้าน จำนวน ๑๑๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างปรับแต่ง ระบบควบคุมทางไฟฟ้าของ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ความจุ ๑๐๐ แอมแปร์ – ชั่วโมง แบบที่ ๑ จำนวน ๒๘ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ISUZU รุ่น FTS แบบ ๔x๔ จำนวน ๗๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก ขนาด ๗.๕๐ – ๑๖ เพื่อสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๑๐๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมของ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ISUZU รุ่น FTS แบบ ๔x๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ISUZU รุ่น FTS แบบ ๔x๔ จำนวน ๑๒ คัน รวม ๖๙ รายการ     ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ความจุ ๑๒๐ แอมแปร์ ? ชั่วโมง จำนวน ๓๐ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
514 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๒๐ คัน รวม ๑๓๑ รายการ    ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย ( ทองเหลืองแท่งและอื่นๆ ) รวม ๑๘๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
516 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบเส้นลวด (Radial) (ขนาด 365/80 R20) จำนวน ๖๐ เส้น    ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน ๘ ชนิดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
518 วัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
519 ซื้อยางใน ขนาด ๑๔.๐๐ - ๒๐ จำนวน ๔๒ เส้น     ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
520 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมและอื่นๆ จำนวน ๒๑ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
521 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมและอื่นๆ จำนวน ๒๑ รายการ     ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
522 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ขนาดต่างๆ จำนวน ๓ รายการ     ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
523 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อยางใน, O - RING และยางกันขอบ สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๘ รายการ    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
524 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบชั้นผ้าใบ (Bias) (ขนาด ๑๔.๐๐ – ๒๐) จำนวน ๔๒ เส้น    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน รุ่น STI ๕๔/-๑๐.๕ UE พร้อมติดตั้ง ลาดสะพาน แบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๘ คัน    ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๔๓๐ แรงม้า MB๓๘๕๐ AS จำนวน ๘ คัน    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รยบ. ๕ ตัน M๑๐๘๕ (FMTV) จำนวน ๖ คัน    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน U๒๔๕๐L (๖x๖) มีกว้าน จำนวน ๑๓ คัน    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๒๘A มีกว้าน จำนวน ๑๐ คัน    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ความจุ ๙๐ แอมแปร์ – ชั่วโมง (พร้อมน้ำกรด) จำนวน ๘๐ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนซ่อมระบบไฟฟ้าของ รยบ. ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (ขนาด ๓ ซม. x ๖ ซม. x ๒.๐๐ ม.) จำนวน ๒๔๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องพ่นทราย และชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องปั้มลม จำนวน ๒๘ รายการ     ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ความจุ ๘๕ แอมแปร์ - ชั่วโมง แบบที่ ๑ จำนวน ๖๒ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. TAVOR TAR๒๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อO-RING ยางนอกรถยนต์ ขนาด ๓๖๕/๘๐R๒๐ สำหรับ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ISUZU รุ่น FTS แบบ ๔x๔ จำนวน ๖๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน 6x6 MB2028 A มีกว้าน จำนวน ๑๖๘ รายการ     ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องยนต์ รถสายพานลำเลียงพล M113 A2 จำนวน ๑๓ เครื่อง     ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชิ้นส่วนซ่อมของ รถเกราะ V-๑๕๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
541 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ของ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๓๐ เครื่อง รวม ๔๗ รายการ    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
542 ซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๕ รายการ    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน) จำนวน ๑,๓๖๒ แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพและ รมดำอาวุธ จำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก ( ผงเหล็ก ขนาด ๘๐ เกรน และอื่นๆ) รวม ๗๒ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่องานด้านธุรการสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องยนต์รถเกราะ V-150 จำนวน ๕ เครื่อง    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นไม้อัดขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์ จำนวน ๑๒ กระป๋อง    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB 2028 A มีกว้าน จำนวน ๒๘ รายการ     ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือนไมล์และจ้างซ่อมหม้อน้ำ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB๒๐๒๘A มีกว้าน จำนวน ๒ รายการ    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา