ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ซื้อลังเหล็กบรรจุ สป. แบบที่ ๑     ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
2 ซื้อกระป๋องเหล็ก สำหรับบรรจุกระสุน ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ใบ    ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
3 ซื้อกระป๋องเหล็ก สำหรับบรรจุกระสุน ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ใบ    ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
4 รายการจ้างการตรวจสอบเครื่องตรวจจับสารเสพติด อาวุธ และวัตถุระเบิด (GT200)    ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
5 วัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุง ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ที่ชำรุดในกรณีคาดไม่ถึง     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
6 กระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ เบอร์ 00 (SG) จำนวน 4,598 นัด    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
7 กระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ เบอร์ 00 (SG) รวม 2 แผน จำนวน 18,057 นัด    ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
8 กระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ เบอร์ 00 (SG) รวม 2 แผน จำนวน 23,055 นัด    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
9 เครื่องมือสำหรับงานซ่อมบำรุงยานยนต์สายสรรพาวุธแบบเคลื่อนที่ได้ ขนาด 5 ตัน (A-FRAME)    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
10 สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง สำหรับอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์วังแซม (สิ่งอุปกรณ์ สายยุทธโยธา)     ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
11 สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง สำหรับอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์วังแซม     ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
12 เป้าชนิดต่างๆ จำนวน 14 รายการ     ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
13 ยางนอกและยางใน ขนาด 10.00-20    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
14 ชิ้นส่วนซ่อมของรถยนต์บรรทุก ขนาดเบา 4x4 จำนวน 13 ชนิดรถ     ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
15 ชิ้นส่วนซ่อมของรถยนต์สงครามชนิด ช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน 8 ชนิดรถ     ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
16 จ้างผลิตรถยนต์ยุทธวิธีเบาชนิดพยาบาล (4เปล) จำนวน 48 คัน    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
17 จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบควบคุมสิ่งอุปกรณ์คงคลัง ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารงานคลังยุทธภัณฑ์ จำนวน 1 งาน    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
18 จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพานตระกูลยูเครน จำนวน 8 แบบ    ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
19 ชิ้นส่วนซ่อมของ รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด 60 ตัน จำนวน 4 รายการ    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
20 ชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด จำนวน 10 ชุด    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
21 เครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน 12 รายการ    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
22 เครื่องออกกำลังปืนใหญ่ลากจูง ขนาด 105 มิลลิเมตร และปืนใหญ่ ขนาด 155 มิลลิเมตร จำนวน 4 เครื่อง     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
23 ชิ้นส่วนซ่อมของรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด 25 ตัน จำนวน 16 รายการ    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
24 ชิ้นส่วนซ่อมของรถเกราะ V-150 จำนวน 22 รายการ    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
25 ชิ้นส่วนซ่อมของรถยนต์หัวลาก ขนาด 5 ตัน สแกนเนีย จำนวน 35 รายการ    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
26 สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง สำหรับอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์วังแซม (สิ่งอุปกรณ์ สายยุทธโยธา) จำนวน 5 รายการ    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
27 เครื่องมือชุดซ่อมบำรุงขั้นสนาม ชุดเชื่อม จำนวน 2 ชุด ( 33 รายการย่อย)    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
28 ดินระเบิด ทีเอ็นที เกล็ด จำนวน 20,000 กิโลกรัม    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
29 วัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุง ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ที่ชำรุดในกรณีคาดไม่ถึง จำนวน 4 รายการ     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
30 กระสุนปืนกล ขนาด .50 นิ้ว ชนิดซ้อมรบ จำนวน 464,400 นัด    ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
31 แบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า 24 โวลต์ ความจุ 85 แอมแปร์-ชั่วโมง จำนวน 1 รายการ (254 หม้อ)     ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
32 จ้างซ่อมเครื่องอัดปลอกกระสุน ครั้งที่ ๒ หมายเลข C 5/6 และเครื่องอื่นๆ รวม ๖ เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๑๓,๐๐๐.- บาท     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
33 จ้างซ่อมชุดอุปกรณ์รมดำและฟอสเฟต หมายเลข ๙๑๓ และอื่นๆ รวม ๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๗,๐๐๐.- บาท     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
34 ซื้อวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตชนวนท้าย ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืน (ใช้ในการผลิตจอกชนวนใช้กับกระสุน ขนาด ๕.๕๖ มม.ฯ) และอื่นๆ รวม ๓๗ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๖๘,๐๒๘.๕๐.- บาท     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
35 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดซ้อมรบ M ๒๐๐ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ นัด (หีบไม้บรรจุกระสุนชนิดรัดลวดฯ และอื่นๆ) รวม ๒๕ รายการ     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
36 ซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับช่วยผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดามีแกนเหล็ก M855 จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด ( น้ำยาล้างทำความสะอาดโลหะ แบบที่ ๑ และอื่นๆ) รวม ๓๔ รายการ     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
37 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด ( หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ ) รวม ๕๘ รายการ    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
38 จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องทดสอบความต่อต้านพลังงานทำลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
39 ซื้อสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระดับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (หน้ากากป้องกันละอองสีชนิดเปลี่ยนไส้กรองได้ และอื่นๆ)    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
40 จัดทำของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร ของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำ 2564 (ซื้อกระบี่สั้น นนร. และ พระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ฯ) รวม 2 รายการ    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
41 จัดทำของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร ของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำ 2564 (ซื้อกระบี่สั้น นนร. และ พระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ฯ) รวม 2 รายการ    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
42 จัดทำของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร ของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำ 2564 (ซื้อกระบี่สั้น นนร. และ พระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ฯ) รวม 2 รายการ    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
43 จัดทำของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร ของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำ 2564 (ซื้อกระบี่สั้น นนร. และ พระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ฯ) รวม 2 รายการ    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
44 จัดทำของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร ของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำ 2564 (ซื้อกระบี่สั้น นนร. และ พระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ฯ) รวม 2 รายการ    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
45 จัดทำของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร ของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำ 2564 (ซื้อกระบี่สั้น นนร. และ พระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ฯ) รวม 2 รายการ    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
46 จ้างจ้างปรับปรุงโรงงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
47 จ้างซ่อมเครื่องตั้งศูนย์ล้อ เครื่องหมายการค้า BEISSBARTH รุ่น ML - 5000 TECH หมายเลขเครื่อง ๕-/๐๓๐๗๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
48 จัดทำของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร ของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำ 2564 (ซื้อกระบี่สั้น นนร. และ พระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ฯ) รวม 2 รายการ    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
49 รายการผลิตชนวนท้าย ก.ปล. ขนาด 5.56 มม. จำนวน 13,650,000 ชนวน (ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ ปี๊บละ 18 ลิตร) จำนวน 20 ปี๊บ    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
50 รายการงานผลิต ก.ปล. ขนาด 5.56 มม. ชนิดซ้อมรบ จำนวน 2,500,000 นัด (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ฯ และอื่นๆ) รวม 57 รายการ    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่