ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์ยุทธวิธีเบา สำหรับลากจูง/บรรทุกกระสุน ป.ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน ๘ ชนิดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลาก ขนาด ๕ ตัน สแกนเนีย จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๘ มกราคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เเบบต่าง ๆ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มกราคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๕๘ รายการโดยวิธีคัดเลือก    ๗ มกราคม ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
1106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลท์ โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มกราคม ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
1107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตท่ออ่อนท่อร่วมอากาศเครื่องยนต์กับกรองอากาศของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๖ มกราคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
1109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)     ๖ มกราคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นทราย หมายเลข 920 และเครื่องอื่นๆ รวม 5 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๓๙ ขนาด ๑๐๕ มม. LG I MK II จำนวน ๖๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๗.๖๒ มม. AK ๔๗ จำนวน ๒,๐๔๘ EA โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GH N-๔๕ A๑ จำนวน ๑๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งแบบลากจูง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร แบบที่ ๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1117 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก กลุ่ม ๒ ระบบส่งกำลังและเบรก จำนวน ๗ รายการ     ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ ชุด     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกระเบิดยิง ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสฟอรัสแดง จำนวน ๗๙๒ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๓/๔ ตัน M๓๗B๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิกเครน รถกู้ซ่อม ๕ ตัน เอ็ม ๕๔๓ เอ ๒ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
1122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๕ x ๒๒๘ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง (HEI) และกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๕ x ๒๒๘ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิงส่องวิถี (HEI-T) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๔) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๖ และปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1126 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน กลุ่ม ๒ ระบบเครื่องยนต์ ,ระบบส่งกำลังและเบรก ,ระบบตัวรถ และระบบไฟฟ้าและน้ำมัน จำนวน ๔๖๓ รายการ    ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ชนิดส่องแสง จำนวน ๔๐๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M๑๕ A๒) สป.๕ ที่ บก.ทท. โอนให้ ทบ. เบิกจ่ายแทน จำนวน ๒ แผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M๑๕ A๒) จำนวน ๕ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M๑๕ A๒) สป.๕ ที่ กรมการปกครอง โอนให้ ทบ. เบิกจ่ายแทน จำนวน ๒ แผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1132 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน จำนวน ๓๓๑ รายการโดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกระเบิดขว้างรุก จำนวน ๒,๕๑๕ ลูก โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แอล ๗๐ จำนวน ๑๙ หน่วยยิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1135 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ (ระบบสายพาน) จำนวน ๔ รายการ (รวม ๒๖ คัน)    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1137 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม ที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๑๒๙ รายการ    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.๓ สนับสนุนการซ่อมบำรุง รยบ. ขนาด ๓/๔ ตัน เอ็ม ๓๗ บี ๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1139 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน กลุ่ม ๑ ระบบเครื่องยนต์ ,ระบบส่งกำลังและเบรก และระบบไฟฟ้าและน้ำมัน จำนวน ๗๖ รายการ    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
1140 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) (ขนาด ๑๒.๕ – ๒๐) จำนวน ๑๒๕ เส้น    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1141 จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๓ รายการ    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
1142 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อซื้อแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ ขนาด ๙.๐๐ - ๒๐ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในรายการผลิตดาบปลายปืน รุ่น เอ็ม ๙ พร้อมฝักดาบสีดำและด้ายถักสีดำ ( วัสดุโกลน ใบดาบปลายปืน แบบ เอ็ม ๙ และอื่นๆ ) รวม ๒๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
1145 จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวน ๗๒ คัน    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
1148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการซ่อมคืนสภาพ รยบ. ๓/๔ ตัน M๓๗ B๑ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑๐ ตัน (๖x๖) ป. ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๖๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล