ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเครื่องควบคุมการยิง รถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๓ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
104 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๑๖๗ คัน    ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๒) รายการ 2530-99-824-2280 SPROCKET WHEEL ASSEMBLY จำนวน ๗๒ EA โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิต/ประกอบ รยบ. พยาบาล ๔x๔ แบบ ๕๑ (๔ เปล) จำนวน ๑๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๓) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
108 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC ๖๐-TH๓ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
109 จ้างซ่อมแผงสวิทช์เกียร์ จำนวน ๒ รายการ    ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ x ๔๕ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา - ส่องวิถี สาย จำนวน ๔,๕๐๐ สาย โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
112 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๒๒ คัน รวม ๒ รายการ    ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒๘ กระบอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดอเนกประสงค์และชนิดอเนกประสงค์-ส่องวิถี (MPMP-T) จำนวน ๖๐๐ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๘๔ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง จำนวน ๕๐๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นตากันสะเก็ดระเบิดสนับสนุน ชป.ทลร.อโณทัย จำนวน ๑๐๕ อัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินระเบิด ทีเอ็นที ขนาด ๑/๔ ปอนด์ จำนวน ๒๕,๐๐๐ แท่ง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
120 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ๑/๔ ตัน รุ่น CJ3B-J4C จำนวน ๘๓ รายการ    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง - ส่องวิถี (HEAT-T) จำนวน ๓๕๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกระเบิดยิง ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสฟอรัสแดง จำนวน ๒,๓๐๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนอัตโนมัติ ขนาด ๓๐ X๑๖๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลง (HE-I) จำนวน ๑๑,๐๐๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
125 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB๒๐๒๘A มีกว้าน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนอัตโนมัติ ขนาด ๓๐ X ๑๖๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด - ส่องวิถี (HE - T) จำนวน ๔,๐๐๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพล ๔x๔ แบบ REVA III S จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกจรวดฝึกสำหรับเครื่องช่วยฝึกยิงจรวดต่อสู้รถถัง M๗๒ จำนวน ๔,๕๐๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี แบบที่ ๑ จำนวน ๒๔ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโลหะ แบบสองระบบ จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือประจำรถซ่อมบำรุงสนาม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนซุ่มยิง ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒๘ กระบอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกระเบิดขว้างรุก จำนวน ๒,๕๐๐ ลูก โดยวิธีคัดเลือก    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนลูกซอง จำนวน ๙๐๐ กระบอก    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือชุดซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก    ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ทางยุทธ วิธี แบบที่ ๑ จำนวน ๙๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
138 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๑๗ เครื่อง รวม ๓๐๙ รายการ    ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน แบบที่ ๑ จำนวน ๒๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ชำรุดกับแบตเตอรี่ใหม่ ด้วยวิธีสอบราคา    ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
142 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระสุนปืนกล ขนาด ๗.๖๒x๕๔ มิลลิเมตร ชนิดมีแกนเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด 1 1/4 ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การแลกเปลี่ยนเศษซากโลหะชนิดต่างๆ กับชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๓๒, รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ และทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด และ ๒๙๓ ครบนัด (Cartridge, 120 mm. HE M 293) จำนวน ๑,๕๐๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดเจาะเกราะ จำนวน ๓๐,๐๐๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด 1 1/4 ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ 1) โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง