ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้อบวัตถุระเบิด หมายเลข ๖๕๒๕๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางศิริรัตน์  ขำศรี
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. เอ็ม 113 เอ 1 , เอ 2 , เอ 3 จำนวน 54 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
153 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. เอ็ม 113 เอ 1 , เอ 2 , เอ 3 จำนวน 54 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปตอ. ๒๐ มม. M๑๖๓ A๑ (อัตตาจร) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร ชนิดควันขาวไทเทเนียมเตตระคลอไรด์ (CARTRIDGE, ๖๐ MM. SMK-TTC) จำนวน ๑,๐๐๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑ , เอ ๒ , เอ ๓ จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน ๙ รายการ กับแบตเตอรี่ใหม่จำนวน ๑๐๗ หม้อ โดยวิธีสอบราคา    ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑ , เอ ๓ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ น.สรสริน  แสงสุชล
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพับฝักกระบี่นายทหาร จำนวน ๑ เครื่อง    ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปตอ. ขนาด ๔๐ มม. L70 (LVS) จำนวน ๑๐๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GH N-๔๕ A๑ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ โครงรถดัดแปลงเป็นรถทหารและอุปกรณ์ควบคู่ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบต่างๆ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ น.สรสริน  แสงสุชล
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. AGL จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
165 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ x ๔๖ มม. Beretta รุ่น GLX - 160 รวม ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อม รถยนต์บรรทุก ขนาดเบา ๔x๔ แบบ 51B จำนวน ๑๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง จำนวน ๒๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องเปลี่ยนความเร็ว (TRANSMISSION) รถสายพานลำเลียงพล M113 A2 จำนวน 20 EA โดยวิธีคัดเลือก    ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กล้องตรวจการณ์และตรวจจับเลนส์กล้องเล็ง (ANTI SNIPER) จำนวน ๔ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพล ๔ x ๔ แบบ REVA III S จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M๘๕๕ (กล่องกระดาษบรรจุ ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม.ฯ และอื่นๆ) รวม ๔๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด ๙ x ๑๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา พาราเบลลั่ม ๑๑๕ เกรน (CARTRIDGE, CALIBER 9 x 19 MM. BALL PARABELLUM 115 GRAIN) จำนวน ๕๐๔,๓๓๕ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด ๙ x ๑๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา พาราเบลลั่ม ๑๑๕ เกรน (CARTRIDGE, CALIBER ๙ x ๑๙ MM. BALL PARABELLUM ๑๑๕ GRAIN) รวม ๒ แผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด ๙ x ๑๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา พาราเบลลั่ม ๑๑๕ เกรน (CARTRIDGE, CALIBER ๙ x ๑๙ MM. BALL PARABELLUM ๑๑๕ GRAIN) จำนวน ๑๗,๙๗๒ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อม ระบบท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน 26 EA โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อม PUMP FUEL METERING ของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๑๓ EA โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมชุดผ้าเบรกรถสายพานลำเลียงพล ๓๐ T-85 จำนวน ๑๐๐ ชุด    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมชุดอุปกรณ์แผ่นคลัตช์รถสายพานลำเลียงพล ๓๐ T-85 จำนวน ๔๐ ชุด    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สาย สพ. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง ระบบนึ่งยางของโรงงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (BIAS) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง ระบบนึ่งยางของโรงงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (RADIAL) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
183 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ สป. เพื่อจัดทำของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล (กระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบและแผ่นสลักข้อความ) จำนวน ๑๕๘ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจ้างผลิต รถยนต์บรรทุกสุนัขทหารทางยุทธวิธี จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เคมีภัณฑ์สนับสนุนการผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 (น้ำยาล้างทำความสะอาด โลหะ แบบที่ ๑ และอื่นๆ) รวม ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )    ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ความจุ ๑๐๐ แอมแปร์-ชั่วโมง แบบที่ ๑ จำนวน ๕๘๕ หม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว ชนิดธรรมดา (๘.๖ x ๗๐ มิลลิเมตร) (๓๐๐ เกรน) จำนวน ๕,๐๐๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร ชนิดมีลูกโม่บรรจุ ๖ นัด พร้อมกล้องเล็ง จำนวน ๔๐ กระบอก โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ น.สรสริน  แสงสุชล
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยาง VN๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถถังหลัก VT-๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อม รถยนต์บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น 2628A (6x6) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค. แบบ ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๙๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ จ.ส.อ.เศกสิทธิ์  บัวคอม
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แลกเปลี่ยนโครงยางนอกรถยนต์ชำรุด จำนวน ๑๖ รายการ กับยางนอกรถยนต์ใหม่ขนาด 265/75 R16 จำนวน ๑ รายการ รวม ๑๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานผลิตชนวนท้าย ก.ปล. ฯ (ทองเหลืองทำชิ้นส่วน ชนวนท้ายฯ และอื่นๆ) รวม ๓๘ รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องเล็งกำลังขยายสูงประกอบปืนซุ่มยิง ขนาด .๕๐ นิ้ว ตรวจการณ์ระยะ ๑,๘๐๐ เมตร จำนวน ๔ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิต รถยนต์ยุทธวิธีเบาชนิดพยาบาล (๔ เปล) จำนวน ๑๓ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สาย สพ. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน ๘ รายการ กับแบตเตอรี่ใหม่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ระบบเครื่องยนต์ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๖๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร