ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางใน และ O - RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔ รายการ    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากเพชรบดลิ้น และอื่น ๆ จำนวน ๔๒ รายการ (ที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ. ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้อแข็ง ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ. ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๓๐ เครื่อง รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมฝาสูบเครื่องยนต์ จำนวน ๓๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้อแข็ง ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
906 จ้างซ่อม รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน M.๑๐๘๙ (FMTV) จำนวน ๑๙ คัน    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
907 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน เอ็ม ๘๑๓ เอ ๑ W/W จำนวน ๑๘ คัน    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตท่ออ่อนท่อร่วมอากาศเครื่องยนต์กับกรองอากาศของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ เอ็ม ๔๘ เอ ๕, โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตท่ออ่อนท่อร่วมอากาศเครื่องยนต์กับกรองอากาศของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ เอ็ม ๔๘ เอ ๕, โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์เพื่อผลิตดาบปลายปืน รุ่น เอ็ม ๙ พร้อมฝักดาบสีดำและด้ายถักสีดำ (วัสดุโกลน ใบดาบปลายปืนแบบ M๙ และอื่นๆ) รวม ๑๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
911 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์และอื่นๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ จำนวน ๕๙ รายกา    ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนอัตโนมัติ ขนาด ๓๐ x ๑๖๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง (HE-I) จำนวน ๗,๐๐๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
915 จ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC ๖๐ TH๓ พร้อมติดตั้งลาดสะพาน จำนวน ๑๐ คัน    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์ยุทธวิธีกลาง ชนิดกู้ซ่อม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างหน้าคอนแทก และอื่น ๆ จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
918 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ     ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทรายน้ำ และอื่น ๆ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของรถถังหลัก VT-๔ จำนวน ๑๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
923 ซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำชนิดหลอดไฟแนวนอน ขนาด ๘๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง     ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก และอื่น ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ ขนาดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ ขนาดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
931 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๑๕๖ รายการ    ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ.๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๒) รายการ WZ๕๓๔.๑๒.๐๗ TIRE จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ความจุ ๘๕ แอมแปร์-ชั่วโมง โดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๒๕๔ หม้อ     ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
937 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ     ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๒๙ ขนาด ๑๐๕ มม. แบบ ๕๖ จำนวน ๖ กระบอก จำนวน ๕๙ รายการ    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ จำนวน ๗๔ รายการ    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์ และอื่น ๆ    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
942 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑,๒๐๐ กระป๋อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาหล่อเย็นและป้องกันสนิมชนิดเข้มข้น จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
946 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ กล้องกองร้อยเข็มทิศ เอ็ม ๒ ,เอ็ม ๒ เอ ๒ จำนวน ๑๐ กล้อง รวม ๔๗ รายการ    ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสร้างกล้องพลขับกลางคืน ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๐ กล้อง จำนวน ๓ รายการ    ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ.๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลัง สป.๕    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลัง สป.๕    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ