ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่องจ้างผลิตท่ออ่อนท่อร่วมอากาศเครื่องยนต์กับกรองอากาศของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๒ รายการ    ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน ๘ ชนิดรถ    ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๗.๖๒ มม. AK ๔๗ จำนวน ๒,๐๔๘ EA    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๓๙ ขนาด ๑๐๕ มม. LG I MK II จำนวน ๖๑ รายการ    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GH N-45 A1 จำนวน ๑๔๖ รายการ    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
7 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ)    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
8 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก กลุ่ม ๒ ระบบส่งกำลังและเบรก จำนวน ๗ รายการ     ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๓/๔ ตัน M๓๗B๑ จำนวน ๓ รายการ    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด จำนวน ๑๐ ชุด    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดขว้างรุก จำนวน ๒,๕๑๕ ลูก    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M๑๕ A๒) สป.๕ ที่ บก.ทท. โอนให้ ทบ. เบิกจ่ายแทน จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดยิง ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสหอรัสแดง จำนวน ๗๙๒ นัด    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M๑๕ A๒) สป.๕ ที่กรมการปกครอง โอนให้ ทบ. เบิกจ่ายแทน จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
15 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๔) จำนวน ๕ รายการ    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
16 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน กลุ่ม ๒ ระบบเครื่องยนต์, ระบบส่งกำลังและเบรก, ระบบตัวรถ และระบบไฟฟ้าและน้ำมัน จำนวน ๔๖๓ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
17 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน กลุ่ม ๑ ระบบเครื่องยนต์, ระบบส่งกำลังและเบรก และระบบไฟฟ้าและน้ำมัน จำนวน ๗๖ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด 2 1/2 ตัน เอ็ม 35 เอ 2     ๓ กันยายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
19 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องซื้อแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ ขนาด ๙.๐๐ – ๒๐ จำนวน ๓ ชุด     ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
20 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๕๓๙ รายการ     ๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
21 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม ที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๑๒๙ รายการ    ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
22 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) (ขนาด ๑๒.๕ – ๒๐) จำนวน ๑๒๕ เส้น    ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
23 จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอกจำนวน ๒๕ คัน รวม ๓ รายการ     ๑ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รถยนต์ยุทธวิธีเบา สำหรับลากจูง/บรรทุกกระสุน ป.ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒๔ คัน ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕    ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
25 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัตถุดิบในการผลิตดินดำเม็ดและ ดินดำฝุ่น จำนวน ๕๕๐ กก. เพื่อสนับสนุน วศ.ทบ. ตามแผนจัดหา สป. กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่นสนับสนุน วศ.ทบ. จำนวน ๒ แผนงาน     ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
26 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัตถุดิบหลักและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในรายการผลิตดาบปลายปืน รุ่น เอ็ม 9 พร้อมฝักดาบสีดำและด้ายถักสีดำ ( วัสดุโกลน ใบดาบปลายปืน แบบ เอ็ม 9 และอื่นๆ ) รวม 28 รายการ     ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
27 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อไม้เนื้ออ่อน จำนวน ๓ รายการ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ สติงเรย์ จำนวน ๖ รายการ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
29 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ จำนวน ๒๑ รายการ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
30 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน รวม ๓๓๑ รายการ     ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
31 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ (ระบบสายพาน) จำนวน ๒๖ คัน รวม ๔ รายการ     ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
32 จัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๒ รายการ    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
33 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน รวม ๑๓๐ รายการ     ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
34 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา สป. เพื่อจัดทำของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำปี 2563 จำนวน 2 แผนงาน    ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
35 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด 3/4 ตัน เอ็ม 37 บี 1 จำนวน 18 รายการ    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
36 จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวน ๗๒ คัน     ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
37 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๙ จำนวน ๑,๙๘๓ กระบอก ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
38 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๓ จำนวน ๙,๐๙๔ กระบอก ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
39 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ชนิดส่องแสง จำนวน ๔๐๐ นัด    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
40 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น สนับสนุน สพ.ทบ. เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แผนงาน     ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
41 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ สป. สำหรับใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม. ( ซ้อมรบ ) สนับสนุน สพ.ทอ. จำนวน ๓๐๐ นัด โดยใช้งบประมาณที่ ทอ.โอนให้ ทบ. เบิกจ่ายแทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( ครั้งที่ ๓ ) จำนวน ๔ แผนงาน    ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
42 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๑ รายการ    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
43 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งแบบลากจูง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร แบบที่ ๑ และระบบอำนวยการยิงและควบคุมการยิงอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
44 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๘ จำนวน ๑,๙๖๑ กระบอก     ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
45 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๑๓ รายการ    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
46 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
47 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของรถเกราะ V-150 จำนวน ๑๐๓ รายการ    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
48 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปนร.๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๕๓ รายการ    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
49 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๔๑ รายการ    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
50 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์รถเกราะ วี - ๑๕๐ จำนวน ๓ เครื่อง รวม ๔๕ รายการ    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา